Primer Tata (s fotografijo avtomobila), ki je iz nič razvila prvi res nizko-cenovni avtomobil na svetu

Tata razvila prvi nizko-cenovni avtomobil na svetu kot odgovor na problem transporta v tretjem svetu

Vprašanje kaj je vrednost je bistveno za organizacije, ki želijo pustiti pečat v neki družbi. Tata je tako radikalno izboljšala transport v tretjem svetu.