Preglednica menedžment in dizajn konceptov za zapis Sodelovanje dizajnerjev in menedžerk

So-delovanje dizajnerjev in menedžerk

Kako vzpostavljati so-delovanje med dizajnom in menedžmentom je vprašanje za vse organizacije, ki želijo ustvarjati vrednost z inovativnostjo, kreativnostjo in dizajnom. Razlike niso nepremostljive in jih je možno presegati s kognitivnim pristopom.