Shema ki prikazuje umeščanje inovacijskih zahtev z organizacijskimi kompetencami

Kako uveljaviti ne-tehnološko ali disruptivno inovacijo?

Organizacija, ki želi uveljaviti disruptivno ali ne-tehnološko inovacijo uveljaviti, mora ustanoviti samostojno družbo ali poslovno enoto, s čisto avtonomnim vodenjem in samostojno organizacijsko kulturo. Poskusi implementacije znotraj obstoječe organizacije se bodisi ne obnesejo bodi so izjemno dragi za vse vpletene deležnike.