Shema, ki prikazuje dizajn inovativnost

Kaj so dizajn inovacije?

Dizajn inovacije, ki jim nekatere pravijo tudi izkušenjske (»experience«) inovacije. Mirno jih poimenujemo tudi ne-tehnološke inovacije. Nastajajo na presečišču človekovih vrednost, posla in tehnologije.