Domov > Blog > Zapisi na temo vodenja (ali »leadership-a« kot mu tudi rečejo).

Shema, ki prikazuje Količnik pomembnosti za izjemno ucinkovitost vodij

Emocionalna inteligenca je bistvenega pomena v vodenju

Emocionalna inteligenca je dvakrat bolj pomembna za izjemno učinkovitost vodenja kot druge tehnične in kognitivne sposobnosti. Še dobro, da se je emocionalne inteligence možno tudi priučiti v današnjem času naraščajočega so-delovanja, neustavljive globalizacije in informacijske ekonomije.