Domov > Blog > Zapisi na temo so-delovanje za razvoj, oblikovanje in izvedbo idej ter reševanje problemov v skupinah.

Kdaj je agencija ključni partner neki organizaciji?

Kateri poslovni modeli imajo agencije za ključne partnerje? Tisti, ki vedo, kateri ključni viri in katere ključne aktivnosti so resnično bistvene za razvoj organizacije. Tiste vire in aktivnosti, ki niso v središču razvoja kompetenc neke organizacije, je smiselno prepustiti zunanjim ključnim partnerjem.