Shema uporabniške poti na primeru zdravstveni doma z vidika uporabnice in dizajn razmišljanja

Kako reševati problem čakalnih vrst?

Z dizajn razmišljanjem se imate možnost lotiti ne le najbolj kompleksnih globalnih problemov, od nepismenosti odraslih do globalnega segrevanja, temveč tudi čisto neposrednih problemov v vašem lokalnem okolju. Kako bi razrešili problem čakalnih vrst v vašem zdravstvenem domu?